De agile organisatie

De opkomst van de agile organisatie is geen toevalligheid. In een economische wereld van toenemende concurrentie in het private domein en stijgende prestatieverwachtingen in het publiek domein is de agile organisatie de enige vorm die de vereiste snelheid, wendbaarheid en kwaliteit levert. Maar wat is die agile organisatie? Is het een organisatie zonder managers? Is het een op Lean ingerichte organisatie? Is het een organisatie die scrumt? Op deze website geef ik mijn beeld van de agile organisatie. Mijn conclusie is dat het meer is dan een trend. De agile organisatie is vooral een theorie over hoe mensen samen tot prestaties komen. Een theorie die zich voortdurend verbeterd op de resultaten in de praktijk. Die in elke context om zijn eigen invulling vraagt. En die tegelijk niet moet worden onder- of overschat in zijn toepassingsmogelijkheden.

Top tien problemen in traditionele organisaties

 1. Uitlopende projecten
 2. Veel plannen, weinig resultaat
 3. Afwezigheid productpassie
 4. Trage besluitvorming
 5. Structurele productie-achterstanden
 6. Ontbreken van gezamenlijke strategie
 7. Onvoldoende deskundigheid
 8. Troebel inzicht in voortgang
 9. Gesloten deuren
 10. Permanente reorganisatie

Top tien oplossingen in agile organisaties

 1. Zelforganiserende vaste teams
 2. Korte incrementele iteraties
 3. Multidisciplinaire samenwerking
 4. Q&A
 5. Retrospectives en Community of Practices
 6. Prioriteitstelling in waardeketens op pull principe
 7. Klantinteractie
 8. Monotasking & Focus
 9. Strategische evolutie in roadmaps
 10. Faciliterend leidinggeven

De kern van agile

De term agile is vooral bekend van het Agile Manifesto dat in 2001 is opgesteld door een groep mannen werkzaam in de software-ontwikkeling. De agile principes die zij formuleerden zijn echter niet beperkt tot de IT. Ze zijn toepasbaar voor allerlei collaboratieve productieprocessen die kennisgedreven zijn. Agile principes zijn sterk gebaseerd op het Lean gedachtengoed van Toyota.

De kern van het agile gedachtengoed is dat organisaties zich moeten richten op het snel en wendbaar leveren van waarde. De principes die hieraan bijdragen zijn:

 • Mensen en interactie
 • Maken
 • Samenwerken met de klant
 • Openheid voor verandering
 • Evolutionair pragmatisme*

De bedenkers van het agile manifesto zagen in dat organisaties in dynamische omgevingen hun producten moeten leveren en dat een gerichtheid op doen, communicatie, samenwerking en leren de sterkste basis voor prestaties geeft. Zij wijzen processen, documenten, contracten en plannen niet af, maar beschouwen deze wel als enkel faciliterend in plaats van leidend.

*Geen deel van het manifesto, maar door mij verzonnen.

Organisatiesucces = snel en wendbaar waarde leveren = agile principes toepassen.

Sinds 2012 ben ik een agile leerling. Wat mij drijft is de Grote Vraag die elke organisatie heeft: hoe bereiken wij succes? Het gedachtengoed van agile, Lean, Toyota Kata, Appreciative Inquiry, sociotechniek, creĆ«rende organisatie, Bullshit management en systeemdenken is voor mij een inspiratiebron bij het beantwoorden van die vraag. Andere inspiratiebronnen zijn de evolutiebiologie, de neurowetenschap, het Amerikaans pragmatisme,  de structuralistische hermeneutiek en de filosofie van de levenskunst. 

 

Direct downloaden:

De agile organisatie (artikel)
Teveel tegelijk, principes van heal projectportfoliomanagement